E-mærket

Billyblaek.dk er naturligvis en e-mærket netbutik (se certifikat). Du er altid sikret via e-mærkers unikke køberbeskyttelse, som blandt andet indeholder en økonomisk sikring på op til 10.000 kr. pr. handel samt adgang til e-mærkets gratis forbruger-hotline, når du handler hos os.

 

E-mærkets unikke køberbeskyttelse trin for trin

Når du handler i en e-mærket webshop, er du helt automatisk dækket af e-mærkets unikke køberbeskyttelse.

Køberbeskyttelsen er GRATIS for dig som kunde, og vi hjælper med alle sager uanset beløbsstørrelse!

 

Køberbeskyttelsen dækker

• Gratis og effektiv sagsbehandling (i snit 30 dage)
• Mægling og dialog mellem dig og den e-mærkede webshop
• Økonomisk sikring på op til kr. 10.000,- pr. handel ved fysiske varer

 

Køberbeskyttelsen dækker helt op til 2 år efter varen er leveret.

Mægling og dialog

E-mærket vil som udgangspunkt bistå kunde og webshop med at opnå en rimelig løsning.

I dialogen sørger e-mærket for, at webshoppen og kunden er vejledt om de regler og den praksis, der er på det pågældende område – herunder også, hvis der ikke er nogen praksis at læne sig op ad. I så fald oplyser e-mærket om, hvilke parametre der lægges vægt på ved en vurdering af sagen.

Økonomisk sikring op til 10.000 kr.

Er en mindelig løsning ikke mulig, kan e-mærket sikre kunden økonomisk, hvis kunden har købt en fysisk vare, og e-mærket vurderer, at webshoppen ikke har levet op til sine forpligtelser som e-mærke-certificeret i relation til:

• Levering 
• Fakturering samt hævning og refundering
• Returnering (herunder værdiforringelse)
• Reklamation og mangler*
• Efterlevelse af afgørelser fra domstole og klagenævn

 

Dækket i hele 2 år

Køberbeskyttelsen dækker dig som kunde helt op til 2 år, efter varen er leveret, uanset om webshoppen efterfølgende ikke længere er e-mærke-certificeret.

Sådan gør du:

For at få hjælp skal du, senest 60 dage efter dit krav er opstået, oprette en sag via e-mærkets sagsbehandlingsformular (Klik på knappen Opret sag på Emaerket.dk). Her har du mulighed for at uploade de relevante dokumenter, e-mærkets jurister skal bruge for at kunne behandle din sag.

 

Det dækker den økonomiske sikring ikke:

Økonomiske tab, du kan få dækket andre steder, f.eks. via indsigelsesordningen

Derudover dækker den ikke, hvis webshoppen går konkurs eller lukker, eller i forbindelse med produktansvar, positiv opfyldelsesinteresse, indirekte tab, renter, dækning af ikke økonomiske tab eller i tilfælde af prisfejlssager.

Vejledning ved konkurs

Skulle det mod forventning ske, at webshoppen lukker eller går konkurs, så sidder e-mærkets jurister klar til at hjælpe og vejlede dig ift. dine rettigheder og dialogen med kurator. Dit økonomiske tab dækkes dog ikke.

Tilbud om udbetaling

Størrelsen på den økonomiske kompensation, e-mærkets jurister når frem til i behandlingen af din sag, skal udelukkende forstås som et tilbud til dig. Du kan vælge ikke at acceptere tilbuddet og i stedet at bringe sagen for en domstol eller et klagenævn. Vælger du derimod at acceptere tilbuddet, fraskriver du dig muligheden for at gå videre med sagen.

E-mærkets forpligtigelser

E-mærket forpligter sig til at sikre, at alle sager af samme type bliver behandlet ens.

* I forbindelse med en reklamation/mangel skal den erhvervsdrivende på tilstrækkelig vis og inden for rimelig tid undersøge den pågældende vare. I tilfælde af en afvisning af reklamationen skal den erhvervsdrivende, på tilstrækkelig vis, kunne dokumentere baggrunden for vurderingen, jf. e-mærkets retningslinjer pkt. 4.